Opłaty


Wszelkie pytania dotyczące finansów prosimy kierować na adres 
finanse@polskaszkolawliverpool.org.uk


Rok szkolny 2024/25


Liczba dzieci Opłata za rok szkolny
Jedno dziecko £350
Dwoje dzieci £520
Troje dzieci £630
Czworo i więcej dzieci £810

Ważne informacje dotyczące opłat za szkołę


Rodzice uczniów przyjętych do naszej szkoły, otrzymają fakturę za naukę swoich dzieci emailem. Czesne należy uiścić jednorazowo z góry za cały rok, przelewem na szkolne konto, przed rozpoczęciem roku szkolnego/nauki (brak wniesionej opłaty może być zrozumiane jako rezygnacja z miejsca w naszej szkole).

W razie trudności z terminowym uregulowaniem należności lub koniecznością rozłożenia na raty, prosimy o kontakt pod adresem finanse@polskaszkolawliverpool.org.uk przed upływem terminu zapłaty.

Za każde niezgłoszone spóźnienie z uregulowaniem należności za czesne (również tego rozłożonego na raty), będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości £20.

Szkolne konto bankowe (w banku NatWest): John Paul II Polish Saturday School in Liverpool, Sort Code: 537044, Account No: 82928029. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko i imię/imiona ucznia/uczniów.